Predbilježite se

za redovito primanje informacija

Zatražite dodatne informacije o javnim natječajima

NATO NATJEČAJI

SECURITY CLEARANCE (Sigurnosni certifikat)

nato_flagZa sudjelovanje na pojedinim NATO natječajima ponekad se zahtjeva posjedovanje odgovarajućeg certifikata poslovne sigurnosti kojeg izdaje nadležno nacionalno sigurnosno tijelo.
Svaka pravna osoba registrirana u RH može pod propisanim uvjetima dobiti certifikat poslovne sigurnosti. Certifikat se izdaje isključivo pravnim osobama koje sklapaju klasificirani ugovor s državnim tijelom iz RH ili država EU/NATO članica, ili pravnim osobama koje imaju interes za rad na poslovima NATO-a i uključuju se u registar poslovnih subjekata NATO-a.
U prvom slučaju zahtjev UVNS-u podnosi državno tijelo iz RH ili nadležno sigurnosno tijelo NATO/EU članice, a u drugom slučaju pravna osoba iskazuje interes Ministarstvu gospodarstva, koje podnosi zahtjev za izdavanje certifikata UVNS-u.

Za informacije o podnošenju zahtjeva za dobivanje certifikata poslovne sigurnosti obratite se na kontakt: mirna.maravic@mingo.hr.

Za sudjelovanje na NATO klasificiranim natječajima,označenim stupnjem tajnosti NATO CONFIDENTIAL ili NATO SECRET , tvrtke će morati posjedovati certifikat poslovne sigurnosti,koje izdaje nadležno nacionalno sigurnosno tijelo.

u Republici HRvatskoj,certifikat poslovne sigurnosti izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost,na zahtjev Ministarstva gospodarstva,rada i poduzetništva

KORISNI LINKOVI
KORISNE INFORMACIJE